Dětský den v Nové Horce

Dětský den v Nové Horce

Dne 20.06.2015 se konal na fotbalovém hřišti v Nové Horce dětský den se zajímavým programem a atrakcemi pro děti všech věkových kategorií. Akce začala kulturním programem, o který se postaraly děti z MŠ, za pomoci paní učitelky nám děti předvedly cvičení se stuhami a tanečky. Poté vystoupila taneční skupina P.U.S.A ze Studénky pod vedením Lucie Cingelové. Holky nám předvedly tanec jednotlivce i skupinový tanec. Po kulturním programu si děti zasoutěžily na fotbalovém hřišti, kde na ně čekalo deset úkolů, např. házení na plechovky, překážková dráha, střílení z luku a kuše, házení kroužků atd. Za splnění úkolů děti dostaly sladkou odměnu v podobě lízátek a bonbonů. Během dne se děti mohly projet na konících, zaskákat na trampolíně a skákacím hradu. Dále byla připravena dílnička na výrobu prstýnků, náušnic, korálků a malování na kamínky. Největší úspěch, tak jako loni, měla paní malířka, která dětem nakreslila na obličej krásná zvířátka, kytičky a jiné motivy. Podvečer byl pro děti připraven veliký táborák, kde si opekly párek. Celá akce byla doprovázena reprodukovanou hudbou.

Tímto bych ráda poděkovala městu Studénka za poskytnutí grantu, sportovnímu klubu za finanční podporu a fotbalistům, kteří se podíleli na přípravách a samotném konání dětského dne, dále děkuji všem, kteří pomáhali bez nároku na finanční odměnu.

Markéta Peichlová
SK Statek Nová Horka

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: