Městský úřad Studénka získal dvě ocenění

Městský úřad Studénka získal dvě ocenění

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a jejich zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu se vedení úřadu v roce 2014 rozhodlo přijmout nabídku firmy Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., a zapojit se formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který byl určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

Po celý rok probíhalo dotazníkové šetření tím způsobem, že po jednání na úřadě klient vyplnil formulář, ve kterém sdělil svou e-mailovou adresu, navštívený odbor a datum a pak formulář vhodil do boxu, který se nachází v přízemí i v prvním patře budovy úřadu. Následně byly tyto e-mailové adresy zadány do elektronického systému a občané byli externí firmou požádáni o zaslání zpětné vazby. Podstatným přínosem tohoto projektu byla dlouhodobá a objektivní zpětná vazba na odvedenou práci, fungování městského úřadu a všech jeho pracovníků.

Po roční účasti úřadu v tomto projektu bylo uděleno Městskému úřadu Studénka „Zlaté ocenění – nejlepší úřad Moravskoslezského kraje“ za dosažení 96% spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě. Dalším, ještě významnějším oceněním je tzv. „Platinové ocenění – nejlepší úřad České republiky za rok 2015“, které pak úřad získal za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě v rámci celé České republiky.

V tomto projektu chceme dále pokračovat a trvale ověřovat spokojenost klientů i získávat připomínky k práci jednotlivých pracovníků úřadu i úřadu jako celku.

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: