Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce

Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce

Na jaře letošního roku nechalo město Studénka zpracovat projekty na revitalizaci několika vybraných ploch zeleně v našem městě. Tato projektová dokumentace s názvem „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce“ byla zpracována jako podklad pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Projekt řeší sídlištní zeleň podél ul. Budovatelská, vnitrobloky na ul. Poštovní a mezi ul. Mírová a ul. Beskydská, dále areál dělnické zahrady a zámecký park. Zabývá se především kompozičním řešením těchto ploch, údržbou stávajících dřevin a návrhem nových výsadeb s cílem vytvoření nové generace dřevin. Ty mají do budoucna nahradit poměrně velké množství spontánně a nesystematicky vysázené plochy zeleně, které v našem městě převládají. Zároveň tak bude podpořena kompozice stávajících sídlišť, ztrácející se místy právě v této neuspořádané zeleni.

V červnu proběhla za účasti zpracovatelů prezentace tohoto projektu ve velkém sále Městského úřadu Studénka, kde se veřejnost mohla s jednotlivými částmi projektu seznámit. V návaznosti na to byly projekty dopracovány a následně podána žádost o dotaci, a to v rámci LXVI. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Žádost o dotaci nám byla schválena a tento projekt bude spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, které pokryjí 75 % uznatelných nákladů. V současné době již probíhá výběr zhotovitele, který bude tento projekt realizovat. Jestliže vše proběhne dle našich představ, bude celý projekt realizován ještě do konce letošního roku.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: