Poděkování za vynikající spolupráci JSDH města Studénky

Poděkování za vynikající spolupráci JSDH města Studénky

Dne 20. 07. 2015 vznikla v odpoledních hodinách závažná mimořádná událost – požár lesního a polního porostu na katastru obce Mikolajice. Vzhledem k členitosti prostoru a mimořádným klimatickým podmínkám v této době došlo k rozšíření požáru na celkovou plochu 10 ha. Od počátku této události, která trvala tři dny, byly nasazeny značné síly a prostředky zaměřené na zamezení šíření požáru, při kterém bylo nasazeno i hašení za pomoci vrtulníku. Po zamezení šíření byly po dobu následujících dvou dnů nasazovány další masivní síly a prostředky na hašení lokálních ohnisek a zamezení opětovnému šíření požáru, které bylo v místě požáru značně komplikované větrem a vysokou denní teplotou. Vzhledem k těmto okolnostem byla veškerá činnost na místě zásahu značně fyzicky namáhavá pro všechny zasahující.

Dne 22. 07. 2015 vznikla v ranních hodinách závažná mimořádná událost – dopravní nehoda mezi vlakem Pendolino a nákladním automobilem u železniční stanice ve Studénce. Toto hromadné neštěstí si vyžádalo nasazení všech složek IZS, bylo potřeba vyprostit, ošetřit a následně transportovat do zdravotnických zařízení velké množství zraněných osob, taktéž bylo nutno zajistit prostor zásahu proti vstupu nepovolaných osob. Tato mimořádná událost si vyžádala nasazení velkého množství členů složek IZS.

V souvislosti s těmito mimořádnými událostmi bych rád poděkoval za vynikající spolupráci, kterou poskytli na místě obou zásahů členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky. Byli platnou a nepostradatelnou součástí celého systému. I díky jejich nasazení bylo možno tyto mimořádné události zvládnout úspěšně v krátkém časovém horizontu a zamezit vzniku dalších škod.

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
zástupce krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
ředitel územního odboru Ostrava

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: