Přispějte do významného výzkumu české společnosti

Přispějte do významného výzkumu české společnosti

Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR.Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 07. 07. – .10. 2015.

Za rozhovor odměna.

Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500- .100 Kč (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:
· Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?
· Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce, a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
· Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
· Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

Mgr. Pavel Šimoník
ředitel výzkumu STEM/MARK, a. s.

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: