Rodinné odpoledne

Rodinné odpoledne

Vážení spoluobčané,

v sobotu 06.06.2015 uspořádalo sdružení rodičů při ZŠ T. G. Masaryka ve Studénce na Dělnické zahradě již tradiční Rodinné odpoledne. Akce proběhla za výjimečně slunného počasí a moderovali ji žáci základní školy Ivona Musílková a Ondřej Melichařík, kteří se svého úkolu zhostili na výbornou.

V průběhu odpoledne jsme mohli zhlédnout celou řadu vystoupení: taneční skupiny TRIO, P.U.S.A, T. G. Matonky, taneční kroužek ZŠ T. G. Masaryka Studénka, vystoupení ZUŠ J. A. Komenského, mažoretky Petra, dětské hasiče z Klimkovic, vystoupení s pejsky a ukázky práce zdravotníků, včetně ošetření fingovaných zranění, které doprovázela záchranná sanita Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy. Tato sanita rovněž dohlížela na bezpečnost dětí a rodičů na Rodinném odpoledni.

Dále se děti mohly projet pod dohledem hasičů na záchranných člunech po rybníčku pod zámkem, zúčastnit se soutěží pořádaných skautskými organizacemi Bílí hadi a Junák, vyrobit si své vlastní tričko nebo namalovat kamínek, vyřádit se ve skákacím hradu, proměnit se namalováním obličeje v tygříka či cokoliv jiného, projet se na koních z Jarošova statku. No prostě zajímavých aktivit byla celá řada a bylo z čeho vybírat. Na závěr proběhla již tradiční tombola a poté následovala diskotéka DJ Paula Doctora. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení.

Akce byla podpořena grantem města Studénky a sponzory, kteří poskytli věcné či finanční dary. Všem patří náš velký dík. Jsou to tito: 4 EVER, s. r. o., Autodoprava Kokeš CZ, s. r. o., Autoservis Sekanina, Anna Baďurová, Libor Polehla – POLI, město Studénka, Mironet – pobočka Studénka, MORAVIA TREND, s. r. o., MSV INTERIER, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., Pekárna Fišer a synové, s. r. o., Petra Křiváková – smíšené zboží, Road Technologies, s. r. o., Řeznictví Naďa, Skanska, a. s., Sklenářství Milan Leja a syn, Truhlářství Jiří Šrubař, ULMA Construcción CZ, s. r. o., Zdeněk Šopík, s. r. o.

Další poděkování patří Sportovnímu klubu Studénka za zapůjčení areálu Dělnické zahrady, kde se akce konala, a samozřejmě všem členům sdružení rodičů, kteří se na její organizaci podíleli.

Sdružení rodičů při ZŠ T. G. Masaryka ve Studénce

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Předchozí článek: