Soutěž ve sběru starého papíru

Soutěž ve sběru starého papíru

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 již počtvrté zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru „Zelený strom“. Jedná se o projekt firmy ORC recycling, s. r. o., a letos se do ní zapojilo 74 škol Moravskoslezského kraje. Žáci naší školy si vedli velmi zdatně, během roku nasbírali úctyhodných 16 460 kg starého papíru, průměr na žáka činil 55,42 kg. Patří jim za to krásná 12. příčka pomyslného žebříčku.

Každoročně ze získaných financí mají prospěch všichni žáci naší školy, v předcházejících letech bylo žákům uhrazeno vystoupení jejich oblíbené hudební skupiny či zakoupeny relaxační pytle. V letošním roce byla všem žákům zaplacena autobusová přeprava na akci pořádanou školou. Je pochopitelné, že nejpilnější žáci i kolektivy tříd získali bonusy navíc.

Jelikož se jedná o velmi prospěšnou a u našich žáků i oblíbenou akci, zcela určitě se do soutěže přihlásíme i příští rok. Nezbývá mi než poděkovat všem žákům, kteří se do této velmi prospěšné akce zapojili. Pochopitelně děkuji i jejich rodičům a prarodičům, bez jejichž pomoci by akce v žádném případě nebyla tolik úspěšná.

A kdo byli nejlepší sběrači v letošním roce? Uveďme alespoň 10 nejlepších.

1. místo                       Jakub Křepelka           2 475 kg
2. místo                       Šimon Palička              1 021 kg
3. místo                       Simonka Davidová       919 kg
4. místo                       Aneta Ševčíková            717 kg
5. místo                       Monika Šenkeříková     671 kg

Na dalších místech se umístily Nela Maloňková, Veronika Morávková, Adéla Kyselá, Rozálka Paruzová a Terezka Richterová.

Mgr. Alena Mičkalová
ZŠ Studénka, Butovická ul.

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: