Jak na kácení dřevin

Jak na kácení dřevin

Blíží se období vegetačního klidu, a to je již tradičně spojeno s ořezy a kácením stromů a keřů v užitkových i okrasných zahradách. Pokud se vlastník rozhodne konkrétní strom pokácet, měl by tak učinit v souladu s platnou legislativou a o povolení ke kácení požádat příslušný orgán ochrany přírody. O toto povolení obvykle žádá vlastník pozemku, na kterém dřevina roste. Požádat může i nájemce nebo jiný uživatel pozemku, tito ale vždy se souhlasem vlastníka. Pokud je vlastníků více, mohou požádat všichni společně nebo některého z nich k vyřízení žádosti zmocnit. V takovém případě jedná zmocněnec za všechny ostatní vlastníky sám. Formulář žádosti je možno si vyzvednout přímo na městském úřadě nebo si jej vytisknout z internetových stránek města.

Mimo údajů o vlastníkovi a o pozemku je do něj potřeba uvést údaje o kácené dřevině, především o jaký druh se jedná, její obvod ve výšce 130 centimetrů nad zemí a její umístění vyznačené v jednoduchém situačním zákresu. Neméně důležitými jsou i důvody ke kácení, které bude následně orgán ochrany přírody ve správním řízení posuzovat. Povolení ke kácení ale není vyžadováno vždy a v některých konkrétních případech vlastníci o povolení žádat nemusejí. Mezi ty patří především stromy s obvodem kmene menším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů nad zemí a ovocné dřeviny rostoucí na zahradách. Rovněž se nepovolují ořezy a úpravy větví v korunách stromů. V případě, že si vlastník není jistý, zda ke kácení konkrétní dřeviny povolení potřebuje nebo ne, je vhodné záměr předem s orgánem ochrany přírody projednat.

Ing. Radim Silber
referent odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Hlavním sponzorem webové verze pro Říjen 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: