Organizační změna u odborů městského úřadu Studénka

Organizační změna u odborů městského úřadu Studénka

Informujeme tímto, že s účinností od 01.10.2015 byl Radou města Studénky zrušen odbor rozvoje města a investic (RMI) Městského úřadu Studénka. Všechny jeho činnosti byly převedeny pod odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP). Současně došlo k úpravě názvu odboru, který je nyní „odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje“ (zkratka SŘÚPaR).

Odbor SŘÚPaR na úseku správních činností vykonává státní správu v oblasti územního plánování a stavebního řádu, pozemních komunikací a životního prostředí a na úseku rozvoje města a investic plní funkci ústředního investora na stavbách zajišťovaných městem.

Vedoucí odboru zůstává Ing. Radmila Nováková. Všichni dosavadní pracovníci odborů RMI a SŘÚP zůstávají a jsou zařazeni do tohoto odboru SŘÚPaR. Nemění se jejich pracovní zařazení, umístění v budově městského úřadu ani telefonické spojení.

Věříme, že organizační změna přinese zlepšení a zefektivnění práce Městského úřadu Studénka.

Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Pracovník Činnost Kancelář č. Telefon E-mail
Ing. Radmila Nováková Vedoucí odboru, územní plán, rozvoj města 25 556 414 330 novak@mesto-studenka.cz
Gabriela Klosová Územní rozhodnutí, stavební povolení, pozemní komunikace 26 556 414 324 klosova@mesto-studenka.cz
Karla Kotoučková Územní rozhodnutí, stavební povolení, pozemní komunikace 26 556 414 324 kotouckova@mesto-studenka.cz
Marcela Tillová Správní delikty, spisovna 24 556 414 344 tillova@mesto-studenka.cz
Ing. Radim Silber Ochrana vod, ovzduší, přírody a krajiny, rybářské lístky 24 556 414 344 silber@mesto-studenka.cz
Ing. Lubomír Toman Územní rozhodnutí, stavební povolení, územní plán 23 556 414 358 toman@mesto-studenka.cz
Ing. David Vícha Příprava a realizace investic 27 556 414 303 vicha@mesto-studenka.cz
Mgr. Michaela Malaníková Rozvoj města, dotace 27 556 414 323 malanikova@mesto-studenka.cz
Lucie Kotásková Příprava a  ealizace investic 27 556 414 325 kotaskova@mesto-studenka.cz
Mgr. Martina Svozilová Rozvoj města, dotace 27 556 414 320 svozilova@mesto-studenka.cz

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Hlavním sponzorem webové verze pro Říjen 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: