Slovo místostarosty

Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

před pár dny nám skončilo mimořádně teplé léto a vládu nad počasím převzal podzim, který přírodu vykreslil do nejkrásnějších barev. Dovolte mi, abych zrekapituloval, co se událo ve Studénce v měsíci září a co nás čeká v nejbližším období.

Dětem a učitelům začal nový školní rok, rodičům přibylo starostí. Snahou města je co nejvíce upravit podmínky ve školách i školkách na takovou úroveň, aby tam dětem bylo co nejpříjemněji. Proto proběhly opravy na budovách i vybaveních.

Velkou akcí dokončenou v měsíci září je revitalizace budovy základní školy na ulici Butovické. Po velkých problémech, které jsme museli řešit v průběhu stavby, bohužel částečně zaviněných špatnou projektovou dokumentací a také „vrtochy“ sto let staré budovy, se nestihl plánovaný termín dokončení, a žáci druhého stupně se tak učili v budově na ulici Tovární. V současné době je ale dílo zdárně zkolaudováno a předáno do užívání. Na stavbu byly použity investiční prostředky ve výši 14.025.932 Kč. Tato částka byla spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí a finančních prostředků města. Snad se dětem bude její nový vzhled líbit a městu ušetří peníze na energiích.

V Základní škole T. G. Masaryka se přes prázdniny vyměnila dlažba na chodbě v prvním patře a v prostoru před sborovnou a ředitelnou v přízemí budovy. Základní školu na ulici Sjednocení čekají v příštím roce také energetická opatření, momentálně probíhají práce na aktualizaci projektu i stavebně- technický průzkum, to proto, abychom co nejvíce omezili možná překvapení, která mohou na stavbě nastat. Už na konci srpna byla uvedena do provozu zrekonstruovaná budova mateřské školy na ulici Poštovní.

Ve městě dále probíhají rekonstrukce chodníků a byly opraveny nové povrchy komunikací na ulici Panské a Na Trávníkách. Stále ještě opravujeme výtluky na silnicích po celém městě.

Stálým tématem je ve Studénce pohyb tranzitních kamionů a možné vyčlenění této dopravy mimo město. Máme zpracovanou studii řešící zabránění průjezdu kamionů, ale bohužel její důsledek by byl naprosto tristní, protože 95 % kamionů je místní zásobování firem působících na území města. Jen do „kovárny“ přijede, ale i odjede cca 200 kamionů měsíčně, což už dělá 400 průjezdů po městě. Připočteme- li k tomu i další firmy jako např. AK 1324, s. r. o., stavebniny, supermarkety a další, dostáváme se na číslo kolem 1 000 kamionů měsíčně. A to je jen zásobování firem, nebavíme se o celkové nákladní dopravě. Z toho vidíme, že přijmout nějaké konkrétní opatření není úplně jednoduché. Ale nezoufejme, snad se nám rýsuje možnost odklonění zásobování firem v areálu bývalé vagonky, což jsou největší příjemci kamionové dopravy. Město ve spolupráci s firmou AK 1324, s. r. o., a MSV Metal Studénka, s. r. o., připravuje studii nového příjezdu do těchto firem mimo město s příjezdem přímo z dálničního přivaděče. Musím ale dodat, že tento záměr teprve začíná dostávat konkrétní obrysy, takže čas ukáže, je- li realizovatelný.

Na závěr ještě jedna zajímavost o Studénce – při probíhající rekonstrukci střechy starého zámku byl nalezen cínový tubus ve věži zámku. Tento byl otevřen 02.09.2015 za přítomnosti PhDr. Karla Chobota, archiváře Zemského archivu v Opavě. Tubus obsahoval kopii písemnosti z roku 1865 a originál z roku 1946. Dále zde bylo uloženo několik mincí a papírová desetikoruna. Toto vše bude během podzimu vystaveno v novém zámku ve Studénce.

Dovolte mi popřát Vám krásný a barevný podzim, plný radosti a štěstí.

Petr Odchodnický
místostarosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Říjen 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: