Dopravní informace

Dopravní informace

V souvislosti s realizací stavby „Oprava geometrických parametrů koleje na II. koridoru Hranice — Ostrava“ budou uzavřeny následující železniční přejezdy a na ně navazující místní a účelové komunikace:

— železniční přejezd P6500 — jedná se o uzavírku účelové komunikace vedoucí z ulice Průmyslové od společnosti CEMIX do CHKO ve dnech 04.11.—.11.2015 od 6:30 hod. do 18:30 hod.,

— železniční přejezd P6502 — jedná se o uzavírku místní komunikace na konci ulice Družstevní u společnosti DENAS vedoucí do CHKO ve dnech 09.11.—.11.2015 od 6:30 hod. do 18:30 hod.,

— železniční přejezd P6503 — jedná se o uzavírku účelové komunikace vedoucí od státní silnice č. III/46427, od křižovatky silnic Bravantice —Velké Albrechtice, dále vedoucí do CHKO ve dnech 09.11.—.11.2015 od 6:30 hod. do 18:30 hod.,

— železniční přejezd na ulici Nádražní ve Studénce u hlavního železničního nádraží — jedná se o uzavírku státní silnice č. III/46427, vedoucí od Mošnova směr Klimkovice, ve dnech 09.11.—.11.2015 od 6:30 hod. do 18:30 hod.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby města

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: