Systém hodnocení “Dobrý úřad”

Systém hodnocení “Dobrý úřad”

Městský úřad Studénka se v polovině roku 2014 zapojil do systému hodnocení DOBRÝ ÚŘAD. Tato aplikace umožňuje prostřednictvím jednoduché e-mailové zpětné vazby zhodnotit návštěvu na úřadě po stránce chování i profesionality úředníků jednotlivých odborů.

Po roční účasti v tomto projektu bylo externí firmou provedeno vyhodnocení a na základě tohoto bylo Městskému úřadu Studénka uděleno „Zlaté ocenění —nejlepší úřad Moravskoslezského kraje“ za dosažení 96% spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě. Dalším, ještě významnějším oceněním je „Platinové ocenění —nejlepší úřad České republiky za rok 2015“, které pak úřad získal za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě v rámci celé České republiky.

Výsledky k 31. 08. 2015 (po roce provozu):

Odbor Počet hodnocení Celkový průměr
Odbor financí a rozpočtu 17 4,86
Odbor místního hospodářství a údržby majetku 10 4,80
Odbor rozvoje města a investic
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 29 4,80
Odbor školství, kultury a sociálních věcí 6 4,77
Odbor vnitřních věcí 42 4,76
Celkem 104 4,79

Průběžné výsledky k 08. 10. 2015:

Odbor Počet hodnocení Celkový průměr
Odbor financí a rozpočtu 23 4,89
Odbor místního hospodářství a údržby majetku 12 4,73
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 43 4,83
Odbor školství, kultury a sociálních věcí 7 4,80
Odbor vnitřních věcí 88 4,83
Celkem 173 4,83

Průběžné hodnocení a také srovnání s dalšími úřady lze sledovat na adrese: http://www.dobry-urad.cz, kde je Městský úřad Studénka v současné době z hodnocených úřadů umístěn na prvním místě.

Hodnocení je anonymní a uskutečňuje se mimo Městský úřad Studénka. Probíhá tím způsobem, že občan vhodí kartičku se svou e-mailovou adresou do boxu, který je volně přístupný na chodbě úřadu. Kartičky k vyplnění jsou k dispozici v kancelářích i na chodbách úřadu. Následně externí firma na udanou e-mailovou adresu zašle dotazník s žádostí o zpětnou vazbu. Vyhodnotit svou zkušenost s prací úředníka je možné nejpozději 5. den od obdržení e-mailu, a to z jedné adresy nejvýše jednou měsíčně. Jednotlivé odpovědi se promítají do výsledků za celý konkrétní odbor městského úřadu.

Byl jste spokojen s osobním přístupem úředníka? ANO/NE Volitelná slovní poznámka
Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumitelné informace? ANO/NE
Využíváte internetové stránky města? ANO/NE
Jak hodnotíte odbornost úředníka? ***** (* nejhorší, ***** nejlepší)
Jak hodnotíte rychlost úředníka? *****
Jak hodnotíte ochotu úředníka? *****
Jak hodnotíte zdvořilost úředníka? *****
Jak hodnotíte prostředí kanceláře? *****  

Přínosem projektu je dlouhodobá zpětná vazba na odvedenou práci, fungování městského úřadu a všech jeho pracovníků. Žádáme proto občany, aby i do budoucna více využili tuto možnost a zhodnotili svou návštěvu na úřadě i odbornost, ochotu a další vlastnosti úředníka, se kterým jednali.

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: