Veřejná finanční podpora z rozpočtu města v roce 2016

Veřejná finanční podpora z rozpočtu města v roce 2016

Město Studénka bude z rozpočtu pro rok 2016 poskytovat žadatelům o veřejnou finanční podporu (VFP) a veřejnou finanční podporu -grant (VFP -grant) finanční prostředky dle nově vydaných „Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky“ a k nim vyhlášených programových dokumentů, které jsou zveřejněny na stránkách města www.mesto-studenka@cz a úřední elektronické desce města Studénky.

Formy poskytování veřejné finanční podpory:
– veřejná finanční podpora
– veřejná finanční podpora -grant

Oblasti poskytování VFP:
– ekologie a životní prostředí
– kultura
– registrovaný sport a tělovýchova
– sociální věci
– vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity

Podmínky přidělování finanční podpory pro konkrétní oblast jsou definovány v příslušném programovém dokumentu.

Žádost o VFP a VFP -grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 je nutno podávat pouze na předepsaném formuláři včetně požadovaných příloh (podle formy a oblasti) v termínu od 05. 11. 2015 do 05. 12. 2015.

Ing. Miroslav Laník
referent odboru školství, kultury a sociálních věcí

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: