Změna provozovatele podtlakové kanalizace v Butovicích

Změna provozovatele podtlakové kanalizace v Butovicích

K datu 31. 12. 2015 bude ukončena smlouva mezi společností Zásobování teplem Vsetín, a. s., a městem Studénka, jejímž předmětem je správa a údržba podtlakové kanalizace v Butovicích. Od 01. 01. 2016 bude město Studénka provozovat podtlakovou kanalizaci v Butovicích svým jménem a na svůj náklad.

V souvislosti s touto změnou bude nutné uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kdy společnost Zásobování teplem Vsetín, a. s., jako vlastník vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, bude uzavírat s odběrateli smlouvy na dodávku pitné vody a město Studénka, jako vlastník podtlakové kanalizace v Butovicích, smlouvy na odvádění odpadních vod.

Z těchto důvodů Vás žádáme, abyste se dostavili v období od 02.11.2015 k podpisu smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s účinností od 01.01.2016 na níže uvedených kontaktních místech.

A. Kontaktní místo pro podpis smlouvy o dodávce pitné vody:
— společnost Zásobování teplem Vsetín, a. s., provozovna Studénka
— se sídlem: Tovární 866, 742 13 Studénka
— kontakt: L. Horáková, tel. 556 400 356, e-mail: studenka@vsteplo.mvv.cz
— provozní hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hod. nebo dle domluvy

B. Kontaktní místo pro podpis smlouvy o odvádění odpadních vod:
— město Studénka, Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
— se sídlem: Poštovní 772, 742 13 Studénka
— kontakt: T. Teichmann, tel. 724 189 251, 552 304 890, e-mail: teichmann@mesto-studenka.cz
— provozní hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. nebo dle domluvy

Dále upozorňujeme, abyste si vzali s sebou průkaz totožnosti, číslo účtu nebo SIPO pro definování úhrad zálohových plateb za vodné nebo stočné.

Vaše případné dotazy zodpovíme na uvedených kontaktních místech.

Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Michal Chmela
předseda představenstva

Petr Heincl
místopředseda představenstva

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: