Podpora výměny kotlů na tuhá paliva pokračuje

Podpora výměny kotlů na tuhá paliva pokračuje

V závěru roku spustí Moravskoslezský kraj dotační program na výměnu kotlů na tuhá paliva za ekologičtější zdroje tepla, např. kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo. Výše dotace může dosáhnout 70 % v závislosti na typu nově instalovaného zdroje tepla, maximálně 150.000 Kč. Část dotačních nákladů může být využita na provedení mikroenergetických opatření – výměna oken, vstupních dveří, částečné zateplení konstrukcí, střechy a další.

Podrobnější informace budou uvedeny v příštím zpravodaji a na webových stránkách města, případně můžete kontaktovat linku 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz.

Mgr. Michaela Malaníková
referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Chcete tu mít svou reklamu? Kontaktujte nás.

Další článek:
Předchozí článek: