Ukončení prací “ZŠ Butovická – Energetická opatření”

Ukončení prací “ZŠ Butovická – Energetická opatření”

Registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.2.00/14.25181
Tento projekt je financován z: Operačního programu Životní prostředí

Na konci ledna 2015 byly společností MH-STAVBY, s. r. o., se sídlem V Poli 904/16, Ostrava-Zábřeh, která byla vybrána ve výběrovém řízení, zahájeny práce na akci „ZŠ Butovická – energetická opatření.“

Cílem projektu bylo zlepšit tepelně izolační vlastnosti objektu a snížit provozní náklady na vytápění. Celkové investiční náklady dosáhly výše 13.470.450,84 Kč. Městu se podařilo na tento projekt získat dotaci z Evropské unie – Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 6.799.223 Kč. Dotace pokryla 90 % způsobilých nákladů.

Přínosy projektu spočívají ve snížení produkce CO2 – až o 42,75 t a v úspoře spotřeby energie – až o 769,3 GJ/rok. Stavební práce probíhaly od února do konce září tohoto roku, v průběhu listopadu byla na objekt nainstalována pamětní deska.

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Chcete tu mít svou reklamu? Kontaktujte nás.

Další článek:
Předchozí článek: