Žáci ZŠ TGM v Německu

Žáci ZŠ TGM v Německu

Braniborská brána, Říšský sněm, Sachsenhausen, Cecilienhof – to je jen krátký výčet míst, která viděli žáci 7. a 8. třídy ZŠ T. G. Masaryka v Berlíně a Postupimi. Zúčastnili se 5denního školního studijního zájezdu do Německa, který byl spojen s výukou němčiny. Celý projekt byl financován Ministerstvem školství v rámci Výzvy č. 56. Během pobytu se žáci „na vlastní kůži“ seznámili nejen s dějinami Německa (prohlídka Topographie des Terrors, Židovského památníku holocaustu, koncentračního tábora Sachsenhausen, zbytků Berlínské zdi…), ale prohloubili si i své znalosti němčiny ve výuce s rodilou mluvčí. Čas byl i na zábavu, protože jsme se na jeden den ocitli v deštném pralese, když jsme navštívili známý aquapark Tropical Islands.

A právě zde, uprostřed vln, začali naši žáci navazovat první kontakty se svými vrstevníky z Německa. Pro nás, pedagogy, bylo velmi potěšující, že když jim došla německá slovíčka, plynule přecházeli do angličtiny a teprve když byli úplně v koncích, použili osvědčenou metodu „rukama nohama“. Tím byl splněn i další cíl projektu, aby si žáci uvědomili, že znalostí cizího jazyka se jim otevírá svět a možnosti v něm dokořán. A že způsob výuky němčiny tímto způsobem může být zábavný a velmi inspirující, dokazují i slova spokojených účastníků: „Všechno bylo super! Vůbec se nám nechce domů. Němčina mě teď ještě více baví. Kdy pojedeme znovu?“ I tato slova jsou důkazem toho, že nám žáci odpustili i to, že si z nedostatku času nemohli nakoupit vánoční dárky v Primarku!

Mgr. Marcela Svatošová

Chcete tu mít svou reklamu? Kontaktujte nás.

Další článek:
Předchozí článek: