VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2016

Komise Sbor pro občanské záležitosti města Studénky ve spolupráci s odborem vnitřních věcí městského úřadu pořádá v obřadní síni zámku již řadu let akci „Vítání občánků“. Akce se koná nepravidelně několikrát v roce, vždy v neděli dopoledne. Má formu krátkého slavnostního obřadu a děti při ní obdrží malý dárek.

Žádáme proto tímto rodiče, kteří mají zájem se se svým dítětem akce zúčastnit, aby vyplnili přiložený formulář a zaslali jej nebo osobně předali na adresu: MěÚ Studénka, matrika, Svatava Moskalová, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka. Formulář lze zaslat také elektronicky na adresu moskalova@mesto-studenka.cz (podepsaný a naskenovaný).

Bližší informace Vám poskytne Svatava Moskalová, matrikářka, na tel. č. 556 414 342, případně osobně na matrice, dveře č. 18.

Formulář k vyplnění obdržíte také přímo na pracovišti matriky, případně si jej můžete stáhnout na internetových stránkách města: http://www.mesto-studenka.cz/aktualne-z-mesta/vitani-obcanku.

 

Přihláška na akci Sboru pro občanské záležitosti města Studénky —„Vítání občánků“

Jméno a příjmení dítěte:                      ………………………………………………………………..

Datum narození dítěte:                       …………….………………………………………………….

Trvalé bydliště dítěte:             ………………………………………………………………..

Jméno a příjmení otce:                        ………………………………………………………………..

Jméno a příjmení matky:                     ………………………………………………………………..

Adresa pro doručení pozvánky:          ………………………………………………………………..

(pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště)

 

Máme zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků“ a souhlasíme v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění této akce.

 

Ve Studénce dne: …………………………              Podpis: ………………………………

Podmínkou účasti na akci je trvalý pobyt dítěte ve Studénce a věk do 1 roku.

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: