INFORMACE O NĚKTERÝCH ZMĚNÁCH NA ÚSEKU EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ

INFORMACE O NĚKTERÝCH ZMĚNÁCH NA ÚSEKU EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ

Dne 01.01.2016 vešel v platnost zákon č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který uvádí do praxe některé změny jako např.:

 

Úsek evidence obyvatel:

· nově stanovuje správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu,

· správní poplatek 100 Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

· občanům s trvalým pobytem na adrese městského úřadu budou na evidenci obyvatel ukládána oznámení pošty o uložení zásilky a výzvy s poučením (desátým dnem uložení zásilky pak bude písemnost považována za doručenou).

Úsek občanských průkazů:

· seniorům nad 70 let bude vydáván občanský průkaz s prodlouženou platností na 35 let,

· pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,

· vyhotovený občanský průkaz je možné za správní poplatek 100 Kč vyzvednout u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvede do žádosti,

· za vydání nového občanského průkazu z osobních důvodů (např. zápis titulu nebo vědecké hodnosti) je stanoven správní poplatek 200 Kč.

 

Úsek cestovních dokladů:

· expresní cestovní pas s platností na 10 let pro osobu starší 15 let je vydáván do šesti dnů za správní poplatek 4.000 Kč,

· expresní cestovní pas s platností na 5 let pro osobu mladší 15 let je vydáván do šesti dnů za správní poplatek 2.000 Kč,

· žádost o vydání cestovního pasu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností,

· vyhotovený cestovní pas je možné za správní poplatek 100 Kč vyzvednout u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvede do žádosti.

 

Bc. Dagmar Auxtová

vedoucí odboru vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: