SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MĚSTA STUDÉNKY V ROCE 2015

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI MĚSTA STUDÉNKY V ROCE 2015

Komise Sbor pro občanské záležitosti města Studénky (dále SPOZ) využívá ke své činnosti týmu dobrovolných pracovníků, který ve spolupráci s odborem vnitřních věcí Městského úřadu Studénka vyvíjí činnost související s významnými životními událostmi občanů našeho města, jakými jsou klasické svatby, jubilejní svatby, narození nových občánků, životní jubilea občanů, rozloučení se zesnulými občany a další.

 

Výčet akcí v roce 2015:

· Uskutečnily se osobní návštěvy občanů města, kteří v roce 2015 slavili své významné životní jubileum 80, 85, 90 a více let. Počet jubilantů v roce 2015 byl 157.

· V měsících lednu, dubnu, červnu a říjnu proběhla v obřadní síni akce „Vítání nových občánků do života“, přivítáno bylo 61 nových občánků města.

· V červnu se uskutečnilo v obřadní síni slavnostní vyřazení absolventů Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o.p. s., na kterém starosta města předal úspěšným maturantům drobné pozornosti, které SPOZ zabezpečil.

· V září se uskutečnila v Dělnickém domě velká akce SPOZ „Setkání jubilantů s vedením města“. Na tuto akci přijalo pozvání 98 občanů města, kteří v roce 2015 slavili své 70. a 75. narozeniny.

· V listopadu navštívila předsedkyně komise SPOZ  se starostou města manželských pár ze Studénky u příležitosti jeho jubilejní diamantové svatby (60 let společného manželského života).

· Rovněž v listopadu zorganizoval SPOZ v obřadní síni jubilejní stříbrné svatby (25 let společného manželského života).

· V předvánoční atmosféře v měsíci prosinci proběhly akce:

—tradiční přátelské posezení pracovníků SPOZ, na němž bylo za účasti vedení města poděkováno všem dobrovolným pracovníkům SPOZ a zhodnocena činnost komise v roce 2015,

— návštěvy cca 20 občanů ze Studénky umístěných v domovech důchodců v okolních městech a obcích,

— drobnou finanční částkou přispěl SPOZ na vánoční dárky důchodcům organizovaným v Klubu důchodců.

· Závěrem nelze při hodnocení činnosti komise SPOZ za rok 2015 opomenout uskutečněné svatební a smuteční obřady, na jejichž organizování se SPOZ velkou mírou podílel.

 

Svatava Moskalová

matrikářka, členka komise SPOZ

Další článek:
Předchozí článek: