ZHODNOCENÍ PROJEKTU EU STUDÉNKA NA ZŠ BUTOVICKÁ

ZHODNOCENÍ PROJEKTU EU STUDÉNKA NA ZŠ BUTOVICKÁ

V letošním školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do výzvy číslo 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a MŠM —projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu s názvem EU Studénka reg. číslo: CZ1.07/1.1.00/56.0738.

 

V rámci tohoto projektu jsme mohli zakoupit do naší školní knihovny 259 ks vybraných knih, které žáci využili v průběhu čtenářských dílen, jejichž realizace probíhala od září do prosince ve vybraných ročnících v hodinách českého jazyka na prvním a druhém stupni. Žáci tak měli možnost se nejen seznámit s množstvím nových a zajímavých titulů, ale i sdílet své zážitky z přečteného. Tímto způsobem jsme se pokusili o další prohloubení rozvoje jejich čtenářské gramotnosti a zároveň o motivaci ke čtení i u žáků, pro něž četba krásné literatury není prioritou.

 

Výsledkem bylo 28 příjemně strávených hodin čtenářských dílen, ve kterých žáci zvládli přečíst značnou část vybraných knih, a zároveň jsme si vytvořili 40 metodických výukových materiálů pro realizaci podobných hodin do budoucna.

 

Další částí tohoto projektu byl „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“, díky němuž se 10 žáků mohlo podívat ve dnech 14. až 19. 11. 2015 do Londýna.

 

Zde jsme prožili celkem 4 dny, které byly nabité od prvního okamžiku. První den jsme strávili prohlídkou nejznámějších památek jako například Buckigham Palace, Big Ben či Downing Street a Science Museum. Večer jsme se ubytovali u našich milých „náhradních” rodin, které se o nás staraly po následující 3 noci. Druhý den ráno měli žáci výuku angličtiny, jež vedla rodilá mluvčí. Odpoledne jsme vyjeli do městečka Windsor, ve kterém je jedna z rezidencí královské rodiny a také škola, ve které studoval samotný princ William. Třetí den jsme se po dopoledních lekcích angličtiny jeli podívat do Cambridge, kde jsme obdivovali místní univerzity. Poslední den jsme se po dopoledním kurzu vydali vlakem přes Londýn k Tower of London, kde jsme si prohlédli spoustu zajímavých expozic, dokonce i pravé korunovační klenoty. Od hradu jsme přepluli po Temži ke Greenwich, následovala procházka parkem k nultému poledníku a krásný pohled na večerní Londýn. Poté jsme již příjemně unavení a plni dojmů nasedli do autobusu a vydali se na dlouhou cestu zpátky do ČR. Výlet se nám líbil a určitě budeme ještě dlouho na tento krásný týden vzpomínat.

 

Mgr. R. Vonšík, Mgr. J. Školová, Mgr. L. Školová, Mgr. Z. Jurajdová

za vyučující

Další článek:
Předchozí článek: