STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2015

STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2015

K 31.12.2015 je ve Studénce evidováno celkem 9 749 občanů, z toho 4 774 mužů a 4 975 žen.

 

V průběhu roku 2015 byly ohlašovnou zaevidovány tyto změny:

—do Studénky bylo přihlášeno 140 osob,

—odhlášeno ze Studénky bylo 197 osob,

—zemřelo 83 osob,

—narodilo se 82 miminek,

—v rámci města Studénky změnilo trvalý pobyt celkem 365 občanů

—a celkem ubylo 58 občanů.

 

Zajímavosti:

—Mezi narozenými dětmi vysoce převládaly holčičky, kdy z celkového počtu 82 narozených dětí bylo 31 chlapců a 51 děvčat.

—Nejčastějšími jmény byly Adam (5x), Ema (5x) a Tereza (5x).

—Prvním občánkem narozeným v roce 2016 byla holčička Marie, která vykoukla na svět hned 01.01.2016.

—Nejstaršími občany Studénky k 31.12.2015 byli dva muži a jedna žena, kteří všichni v roce 2015 dovršili úctyhodných 96 let věku.

 

Počty občanů v místních částech:

—část Butovice                      6 451   z toho 3 149 mužů a 3 302 žen

—část Studénka                      3 035   z toho 1 510 mužů a 1 525 žen

—část Nová Horka                 263      z toho 115 mužů a 148 žen

 

Věkový průměr občanů je v místní části Studénka 41,67 let, v místní části Butovice 41,74 let a v místní části Nová Horka 42,87 let.

6ÚŘADU

Při porovnání stavu obyvatel Studénky k 01.01.2015 a 31.12.2015 zjistíme, že stále trvá již mnohaletý trend, kdy obyvatel Studénky pomalu ale jistě ubývá. Pro upřesnění předkládáme graf:

 

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Březen 2016:

Shaolin 2016

Další článek:
Předchozí článek: