SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 19.03.2016, a to:

 

Čas:                                         Místo:

08:00—:00 hod.                                 místní část Studénka

prostranství u Dělnického domu

 

12:00—:00 hod.                                 místní část Butovice

prostranství „točny STS“

 

07:30—:00 hod.                                 místní část Studénka

parkoviště u vrátnice č. 2 —kovárna

 

10:30—:30 hod.                                 místní část Nová Horka

prostranství u obchodu Jednota

 

Můžete přivézt:

—Objemný odpad z domácnosti: koberce, nábytek, bytové doplňky, polystyrénové obaly, kovové předměty, pneumatiky, elektro apod.

—Nebezpečný odpad: baterie, zářivky, zbytky olejů, barev a rozpouštědel, kyseliny a jiné chemikálie apod.

 

Nemůžete přivézt:

—Stavební odpad (střešní krytina, azbest, eternit, suť) ani zelený odpad ze zahrádek

 

Svoz objemného i nebezpečného odpadu je určen pouze pro občany města Studénky a je zdarma. Podnikatelé si musejí zajistit odvoz odpadů sami na své náklady.

 

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Březen 2016:

Shaolin 2016

Další článek:
Předchozí článek: