CYKLOSTEZKA STUDÉNKA —NOVÁ HORKA

CYKLOSTEZKA STUDÉNKA —NOVÁ HORKA

Město Studénka pokračuje v podpoře rozvoje cyklodopravy na svém území. V současné době je zájem směřován na dobudování cyklostezky do Nové Horky. V minulých letech byla dokončena cyklostezka k nádraží k bíloveckému nástupišti a část cyklostezky k Matiční ulici. Trasa do Nové Horky však stále čeká na realizaci. S vyhlášením výzvy v dotačním programu IROP jsme zahájili práce na revizi projektové dokumentace a přípravu zpracování žádosti o dotaci. Podle stávajícího záměru bude cyklostezka řešena částečně výstavbou nového tělesa, částečně bude využívat stávající komunikace.

Hlavní stavební práce jsou plánovány v trase souběžné se silnicí č. II/464. Na místních a účelových komunikacích (ul. Matiční, Nová Horka u autobusové zastávky) bude provedeno liniové značení, které upozorní motoristy na přítomnost cyklistů. Realizace projektu je naplánována na konec roku 2016 a rok 2017, vše však bude záležet na získání dotace z programu IROP, která by mohla pokrýt až 90 % nákladů na realizaci. Cyklostezka významným způsobem podpoří bezpečnost cyklodopravy ve městě, umožní propojení místní části Nová Horka s nádražím a centrem města.

Petr Odchodnický
místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: