I LETOS ANGLIČTINA TROŠKU JINAK

I LETOS ANGLIČTINA TROŠKU JINAK

I v tomto školním roce zamířil showman Schelie Nielsen se svou anglickou show do ZŠ T. G. Masaryka ve Studénce. Jeho programu se zúčastnili na konci února všichni žáci školy.

Děti z 1., 2. a 3. třídy zhlédly představení The Cooking Show, při kterém se Scheliem „pekly“ koláč, a tak se naučily spoustu nových slovíček s krásnou výslovností.

Žáci 4., 5. a 6. třídy zhlédli pohádku Lenka a čajová čarodějnice se spoustou kouzel, triků, převleků, ale především opět zněla krásná angličtina v podání rodilého mluvčího.

Nejstarší žáci ze 7., 8. a 9. třídy zhlédli poučnou, ale i tak velmi zábavnou Australskou show 2, při které se dozvěděli spoustu zajímavostí a nových poznatků o Austrálii v neopakovatelném podání rodilého Australana.

Závěrem mu žáci 8. třídy položili několik otázek, které si připravili v angličtině. Vyzkoušeli si, co to znamená vést anglický rozhovor, sledovat a zapisovat si odpovědi v podání rodilého mluvčího. Rozhovor si všichni přečteme v následujícím vydání školního časopisu.

Z pozitivních ohlasů žáků napříč ročníky víme, že žáci byli z Schelieho nadšení a že takovéto akce rozhodně posilují jejich motivaci a chuť učit se cizí jazyky.

Mgr. Martina Štěpánová

Další článek:
Předchozí článek: