KONZULTAČNÍ DEN TROCHU JINAK

KONZULTAČNÍ DEN TROCHU JINAK

Byl čtvrtek 10. března 2016 a po patnácté hodině se začaly trousit skupinky rodičů hlavním vchodem do budovy ZŠ TGM ve Studénce. V rámci konzultačního dne byly pro rodiče 1. až 3. ročníku připraveny ukázkové hodiny výuky matematiky podle prof. Milana Hejného, kterou na naší škole vyučujeme. Nová koncepce výuky přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti, ba dokonce sociálního chování žáků. Může rozvíjet jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení problémů, dopomoci k získání zkušeností s organizací jevů, se zpracováním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie i kombinatoriky. Většinu z těchto schopností můžeme rozvíjet pomocí různých prostředí, v nichž hraje žákova životní zkušenost klíčovou roli. Úlohy vybízejí k experimentování a k objevování. Náměty jednotlivých prostředí jsou většinou pro žáky lákavé.
koncepce výuky přispívá k rozvíjení matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti, ba dokonce sociálního chování žáků. Může rozvíjet jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení problémů, dopomoci k získání zkušeností s organizací jevů, se zpracováním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie i kombinatoriky. Většinu z těchto schopností můžeme rozvíjet pomocí různých prostředí, v nichž hraje žákova životní zkušenost klíčovou roli. Úlohy vybízejí k experimentování a k objevování. Náměty jednotlivých prostředí jsou většinou pro žáky lákavé.

Tentokrát se do role žáků vžili jejich rodiče, a mohli tak hlouběji proniknout do tajů „Hejného“ matematiky. Průvodci a pomocníky jim byly při řešení různých úkolů jejich děti.
Autobus, krokování, krychlové stavby, pavučiny a hadi, součtové trojúhelníky, parkety, děda Lesoň, to jsou jen některá prostředí, která pro rodiče již nejsou neznámou. Ze zpětných vazeb vyplynulo, že rodiče ocenili nápad pro uspořádání ukázkové hodiny výuky matematiky a mohli si vše vyzkoušet na vlastní kůži.

V rámci konzultačního dne nezahálely ani ostatní třídy. Po lednovém lyžařském výcviku na Soláni si žáci 4. a 7. ročníku připravili ve svých třídách prezentaci pro své rodiče. Žáci ve spolupráci se svými učiteli strávili nad přípravou hodně času a výsledkem byla ukázka fotek, videí, přehlídka složených básniček, informací o pobytu, lyžování, ale i o nebezpečí hor či připravený kvíz pro rodiče. Škoda jen, že si nenašlo
k prezentacím cestu více rodičů. Naši čtvrťáci se již teď těší na lyžařský výcvik, který je bude opět čekat za tři roky. Sedmákům se výcvik také líbil a všechny své zážitky zdokumentovali v kronice lyžařských výcviků.

Mgr. Milan Stiller
ředitel školy

Další článek:
Předchozí článek: