REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE STUDÉNCE

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE STUDÉNCE

Dlouhodobým záměrem města Studénky je zvyšovat bezpečnost chodců, která bude posílena rekonstrukcí stávajících chodníků. Město chce pro tento účel využít finance z Integrovaného regionálního operačního programu, který poskytuje až 90% dotaci na rekonstrukci chodníků. V současné době jsou připravovány podklady pro podání žádosti o dotaci. Je zpracovávána projektová dokumentace a požadovaný audit bezpečnosti. Nezbytnou podmínkou bylo také provedení sčítání dopravy, které se uskutečnilo na ulici Poštovní a Bezručově. Rekonstrukcí projde část chodníků na ulici 2. května, Nádražní, Bezručově, Poštovní a Butovické.

V souvislosti s tím bude posílena bezpečnost chodců úpravou některých přechodů na ulici Poštovní. Stavební práce budou provedeny v rozsahu cca 5 mil. Kč, rekonstrukce se bude týkat chodníků v celkové délce více než 2,5 km. V případě obdržení dotace bude možné začít akci realizovat v závěru roku 2016 a dokončit ji v roce 2017.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Další článek:
Předchozí článek: