SLOVO MÍSTOSTAROSTY

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvních dnech jarního období. Máme tady měsíc duben, který je známý svým aprílovým počasím, ale to určitě nebrání v pokračování údržby a oprav městského majetku. Navážu tedy na článek z březnového čísla zpravodaje a seznámím Vás alespoň s částí největších oprav a údržby chystanou pro rok 2016:

—Výměna osvětlení v areálu zámeckého parku
—Realizace osvětlení historických budov
—Další část opravy střechy starého zámku
—ZŠ Butovická —stavební úpravy bytu školníka na sborovnu a knihovnu
—ZŠ Butovická —výměna dveří a zárubní na prvním stupni
—ZŠ Butovická —výměna splachovačů k WC včetně trubic
—ZŠ TGM —oprava dlažby před vstupem do přístavby tělocvičny
—ZŠ TGM —sanace učeben keramiky a pěstitelských prací v suterénu školy (odizolováníobvodových stěn, oprava omítek, výmalba)
—Dům s byty zvláštního určení —zateplení střechy nad bytovou částí domu a výměna střešní krytiny
—Bytové domy čp. 808 a 809 na ulici Budovatelské —oprava střechy
—Bytové domy čp. 808—na ulici Budovatelské —výměna hlavních vstupních dveří
—Nákup a instalace herních prvků
—Úprava návodního čela propustku na ulici 2. května včetně projektové dokumentace
—Oprava břehové nátrže Studéneckého potoka
—Opravy místních komunikací —výtluky a propady
—Opravy povrchů částí místních komunikací (na ulicích:U Rybníčku, R. Tomáška, Nádražní od hlavní silnice po Mlýnku včetně slepé části, Mírová v úseku od ulice A. Dvořáka kolem prodejny nábytku, v Nové Horce od hlavní silnice po budovu mateřské školy)

—Opravy a úpravy chodníků a přechodů (na části ulice Nádražní, na celé ulici Bezručova, na ulici 2. května v úseku od ulice Sjednocení směrem k železničnímu přejezdu k poslednímu rodinnému domu, u ZŠ TGM od hřiště po vjezd do garáže, kolem Dělnického domu až po ulici Na Trávníkách, na části ulic Butovická a Poštovní)
—Obnova stávajícího vodorovného značení na místních komunikacích města a nástřik nového vodorovného značení na parkovišti na ulici L. Janáčka před domem čp. 728—
—Realizace topného systému ve fitcentru víceúčelové sportovní haly
—Instalace vzduchotechniky na baru víceúčelové sportovní haly
—Výměna oken na budově SDH na ulici Družstevní
—Oprava sociálního zázemí v budově městského úřadu

Toto je hrubý výběr plánované údržby, na které zastupitelstvo města svým rozhodnutím v prosinci 2015 vyčlenilo v rozpočtu města částku 14.200.000 Kč.

Na poslední schůzi rady města byl schválen návrh grantové komise na rozdělení finančních prostředků pro žadatele z řad organizací působících na území města Studénky.

Podrobný soupis najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz. Dále rada města rozdělila i veřejnou finanční podporu ve své kompetenci a navrhla zastupitelstvu výši rozdělení finančních prostředků v kompetenci zastupitelstva. Zastupitelstvo bude tento materiál projednávat na svém zasedání konaném 07.04.2016. Jedná se především o veřejnou finanční podporu pro sociální služby a sportovní organizace. Celkem je z rozpočtu vyčleněno na granty a veřejnou finanční podporu 3.568.000 Kč.

Přeji Vám všem krásné prožití jarních dnů, hodně sluníčka, abychom se dobrou náladou nastartovali do období letních sportů, různých koníčků, výletů a procházek či práce na zahrádkách.

Petr Odchodnický
místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: