VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKA ZŠ TGM V KRAJSKÉM FINÁLE

VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKA ZŠ TGM V KRAJSKÉM FINÁLE

Dne 25. ledna 2016 proběhlo v Ostravě krajské kolo soutěže v jazyce ruském. Naši školu v kategorii základních škol reprezentoval žák 9. třídy Vojtěch Štěpán, který získal 34 bodů z 38 možných a obsadil celkově 1. místo z devatenácti soutěžících. Nejlépe ze všech byl porotou hodnocen v konverzaci a řešení jazykových situací. Zároveň bylo Vojtovi vyjádřeno uznání poroty za ústní projev.

Soutěž v ruském jazyce měla tento obsah:
1. poslech s porozuměním (splnění úkolu na základě slyšeného textu),
2. konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma (rodina, kamarádi, škola, třída, volný čas, zájmy, bydliště),
3. řešení jazykových situací (schopnost adekvátně reagovat na dané otázky),
4. u konverzace a řešení jazykových situací byla hodnocena pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, adekvátnost reakcí.

Přejeme Vojtovi hodně štěstí v přijímacím řízení na střední školu a věříme, že se na své vysněné škole bude nadále věnovat ruskému jazyku a stavět na základech, které doposud získal.

Mgr. Zdeňka Hradská
učitelka ruského jazyka ZŠ TGM

Další článek:
Předchozí článek: