DEN ZDRAVÍ

DEN ZDRAVÍ

„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“ Hérakleitos

Dne 17.03.2016 proběhl na ZŠ Sjednocení DEN ZDRAVÍ. Výchova ke zdraví je všeobecně vzdělávacím oborem a v dnešní moderní a rychlé době oborem velmi aktuálním. Tradičním záměrem projektu DNE ZDRAVÍ bylo vtáhnout do tohoto oboru také rodiče žáků, a podpořit tak jeho význam, zacílit na utváření dovedností a názorů, které mají na zdraví zásadní vliv.

Žáci, rodiče a široká veřejnost strávili ve škole odpoledne plné informací a aktivit z oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Děti si v dílnách mohly vyrobit sluníčko z pedigu, papírovou tašku nebo bramborovým tiskátkem ozdobit látkové prostírání. Dospělí si mohli nechat změřit svůj aktuální stav těla pomocí kondičního orgánového skeneru a konzultovat s odbornicí případná doporučení k zlepšení jeho stavu. Společně pak testovali chuťové buňky a poznávali ovoce a zeleninu. Návštěvníci mohli ochutnat čaje, pomazánky, saláty, pečivo a další zajímavé produkty zdravého mlsání. Mnozí si odnesli i malou kuchařskou knížku na jejich přípravu. Součástí projektu byly i pohybové aktivity —jóga pro děti, zumba a spinning.

Prostor k prezentaci využily i prodejny potravin zdravé výživy, zdravotních polštářků a dalších výrobků a pojišťovna Kooperativa. Ovocentrum, které pravidelně dodává dětem „Ovoce do škol“, věnovalo sušené plody a některé druhy ovoce a zeleniny.

DEN ZDRAVÍ na naší škole byl zdařilý, provázený pohodou, spokojeností a úsměvy všech návštěvníků.

Mgr. Jaromíra Klosíková

Hlavním sponzorem webové verze pro Květen 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: