HLÁSKÁŘ VE ŠKOLE

HLÁSKÁŘ VE ŠKOLE

Když se předškoláka zeptáme, které slovo je delší, zda had nebo žížala, odpoví had. Naším cílem je, aby dítě získalo představu o slově jako formě, která nese význam, a umělo se orientovat v jeho hláskové struktuře. Potom bude umět dobře číst a psát.

Základní škola Studénka, Sjednocení 650 a Poradna pro rozvoj osobnosti dítěte předškolního a mladšího školního věku ve Studénce pořádá v měsíci březnu až květnu 2016 program pro rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu s názvem HLÁSKÁŘ. Obsahem tohoto programu jsou hry a cvičení, které rozvíjejí sluchové vnímání předškoláků a dětí s odkladem školní docházky. Tímto děti nejen získají znalosti o jazyku, ale také dovednosti, které později využijí ve škole, stávají se pozornějšími, soustředěnějšími a mají lépe rozvinutý jazykový cit.

Oslabená funkce sluchového vnímání bývá jedním z faktorů odkladu školní docházky a problematického nácviku čtení a psaní. Úroveň vyspělosti sluchové percepce v předškolním věku ovlivňuje správou výslovnost hlásek a také úspěšnou nápravu vad řeči.

S dětmi se scházíme po dobu deseti týdnů pravidelně každý čtvrtek odpoledne v základní škole na ulici Sjednocení 650 ve dvou skupinkách. Do každé skupiny dochází 7 dětí a pracují s nimi speciální pedagogové, kteří jsou vyškoleni pro realizaci těchto speciálně vedených her a cvičení. Rodiče jsou následně podrobně instruováni pro domácí cvičení, které se svými dětmi mohou doma provádět.
Věříme, že tento program bude pro děti ve škole přínosný a usnadní tak zvládání počátečního čtení a psaní.

Mgr. Dvořáková Milena
speciální pedagog —logoped, odborný garant programu Hláskář

Mgr. Richterová Markéta
speciální pedagog

Hlavním sponzorem webové verze pro Květen 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: