PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA

PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA

V průběhu měsíce května proběhne ve městě plošná ochranná deratizace zaměřená na hubení potkanů. Celou akci bude zabezpečovat firma Jaroslava Surého z Nového Jičína. Bude použita chemická aplikace, která je v současnosti nejspolehlivější a nejrozšířenější v boji proti hlodavcům. Nástrahou budou jednorázové antikoagulanty Protect, Deralan a Hubex, které budou kladeny do kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů.

Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k nejvýznamnějším z nich patří mor, leptospirózy a salmonelózy. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod. Efektivnost celé akce je závislá na komplexnosti, což se neobejde bez spolupráce ostatních firem ve městě a samotné spolupráce občanů. Proto se tímto způsobem na Vás obracíme s žádostí o spolupráci při vyhledávání ohnisek výskytu hlodavců.

Informace o výskytu hlodavců ve Vašem nejbližším okolí můžete poskytnout Ing. Ďulákové na tel. 556 414 321, e-mail: dulakova@mesto-studenka.cz nebo osobně na MěÚ Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku č. dv. 74.

Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7krát do roka 5 až 15 mláďat. Abychom žili ve zdravém a hygienicky nezávadném prostředí, musíme považovat boj s hlodavci za trvalý úkol, kde je nutná vzájemná spolupráce mezi provádějící firmou, odpovědnými institucemi i samotnými občany.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
ÚŘADU

Hlavním sponzorem webové verze pro Květen 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: