PROJEKT VYBUDOVÁNÍ ANGLICKÉ KNIHOVNY USPĚL VE VELKÉ KONKURENCI

PROJEKT VYBUDOVÁNÍ ANGLICKÉ KNIHOVNY USPĚL VE VELKÉ KONKURENCI

Na začátku ledna 2016 podala ZŠ T. G. Masaryka ve Studénce přihlášku k výběrovému řízení na vybudování anglické knihovny u nadačního fondu Praguge Post Endowment Fund.

Od roku 2011 se nadační fond věnuje vytváření anglických knihoven na základních a středních školách. Cílem je zvyšování kvality výuky angličtiny v České republice. Do pátého kola projektu se přihlásilo téměř 50 škol z celé republiky. Školy, které jsou v rámci projektu Grabthe Reader podpořeny, jsou vybírány na základě výběrového řízení, kdy hodnotitel posuzuje využití knih, práci s knihami ve vyučovací hodině a ve volnočasových aktivitách žáků.

Žádost naší školy patřila mezi nejlépe zpracované a splnila hodnotitelovu představu o tom, k čemu a za jakých podmínek by měla knihovna škole sloužit. Proto jsme se stali jednou z pěti podpořených škol v ČR.

V současnosti čekáme na předání stovky konkrétních titulů nové řady Macmillan Readers, které jsme si vybrali. Do konce školního roku budeme natáčet a zpracovávat videa zachycující fungování knihovny ve škole a v červnu vypracujeme závěrečnou zprávu.
Žáci naší školy se tak mohou těšit na cizojazyčné knižní tituly a práci s nimi nejen při výuce anglického jazyka.

Mgr. Milan Stiller
ředitel školy

Hlavním sponzorem webové verze pro Květen 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: