SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

květnové úvodní slovo využiji k tomu, abych jednak odpověděl na dotazy k záležitostem, které se týkají našeho každodenního života ve městě, a také abych reagoval na některé zveřejněné informace v tisku.

V Novojičínském deníku byl v dubnu 2016 zveřejněn článek s názvem „Obecní dům raději město nechalo srovnat se zemí“. Jelikož byl jeho obsah pojat tendenčně a neobjektivně, a navíc jeho autor s nikým z vedení města ani z městského úřadu jeho obsah nekonzultoval, chtěl bych krátce připomenout, proč se tak vlastně stalo: objekt Obecního hostince nebyl od roku 1996 využíván. Jeho vlastník se o budovu ani přes výzvy stavebního úřadu nestaral, a budova tak začala v následujících letech chátrat. Již v roce 2007 dosahovaly náklady odhadované znalcem pouze na její zabezpečení cca 400.000 Kč. Město dlouhou dobu usilovalo o získání tohoto zdevastovaného objektu, podařilo se to až po několikaletém jednání s exekutory a objekt tehdy již značně zchátralého a zdevastovaného Obecního hostince byl v roce 2010 vydražen ve veřejné dražbě za částku 166.000 Kč. Do vlastnictví města byla budova převedena v roce 2011. Objekt byl následně nabídnut Moravskoslezskému kraji k rekonstrukci pro zařízení sociálních služeb, a to v souvislosti s plánovaným ukončením provozu Zámku Nová Horka, příspěvkové organizace. Po zvážení všech skutečností —špatný stavebně technický stav objektu, vysoké odhadované náklady na jeho zabezpečení a následné uvedení do provozu a existující možnost využít na odstranění stavby dotační prostředky —se město rozhodlo objekt odstranit a připravit pozemek po ukončení tzv. doby udržitelnosti (květen 2019) k dalšímu využití. Náklady města související se získáním a odstraněním stavby činily cca 1.450.000 Kč a byly poníženy o dotaci, kterou město obdrželo ve výši 952.101,99 Kč. Odstraněním objektu bývalého Obecního hostince město do budoucna získalo cca 2 200 m2 plochy vhodné k novému investičnímu záměru.

Často opakovanou otázkou je problematika možného vybudování parkoviště u hřbitova v Butovicích, jehož realizace by ulehčila dostupnost návštěvy hřbitova zejména starším spoluobčanům. Město má zpracovanou studii takového parkoviště a bude věcí jednání v rámci přípravy rozpočtu města Studénky pro rok 2017, zda jeho další přípravu a realizaci do tohoto rozpočtu zařadí.

Další diskutovanou problematikou je realizace chodníku na ulici Butovické —1. etapa, která závisí na rozhodnutí o přidělení dotace a údržba a provoz Butovického potoka, jenž provádí Povodí Odry, státní podnik, se kterým město a městský úřad úzce spolupracují. Při výskytu jakýchkoli provozních a jiných závad lze informovat strážníky městské policie, případně odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje městského úřadu či starostu a místostarostu.

Mezi časté dotazy občanů patří odjezd autobusu MHD od STS, původně 10:10 hodin, který byl přesunut na 10:30 hodin, a to z toho důvodu, aby byla pro cestující pokračující do Studénky I návaznost na linku z Nového Jičína přijíždějící ke Kotvici v 10:35 hodin.

K poslednímu dotazu „Co znamenaly kolíky zatlučené do terénu v okolí stavebnin a na ulici R. Tomáška?“ sděluji, že šlo o vyznačení tras plynovodu, který se bude následně rekonstruovat. Nejde tedy o vyznačení parcel jako stavebních míst.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Květen 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: