AKCE „UKLIĎME STUDÉNKU“

AKCE „UKLIĎME STUDÉNKU“

Přispět k lepšímu životnímu prostředí se i letos rozhodli někteří pracovníci Městského úřadu Studénka. V pátek 29.04.2016 proto vyfasovali pytle, rukavice, kleště na odpad a vydali se dvěma trasami v oblasti zvané „Trávníky“ sbírat odpadky, a vyčistit tak kus krásné místní přírody. Akce se uskutečnila v rámci Dne Země již třetím rokem.

Během pátečního dopoledne tak společnými silami tito dobrovolníci sesbírali několik pytlů odpadků a volně uloženého odpadu. Kromě „běžných“ PET lahví, pneumatik a skla se na různých místech našly úplné kuriozity, např. žehlička, disky na auto, plechovky, oděvy, obuv, části karosérií, sedačky z auta, kusy polystyrenu či lepenky, které lhostejní občané v těchto lokalitách zahodili i přes to, že máme ve městě v provozu sběrný dvůr, kde by se dal všechen tento nepotřebný odpad zadarmo uložit, a ne se s ním složitě „trmácet“ až do lesíků na hranici mezi katastrem Studénky a Velkých Albrechtic.

Provozní doba sběrného dvora
úterý, pátek 10:00—7:00 hod.
sobota 8:00—12:00 hod.

Marcela Rozsypalová
referentka odboru vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: