CERTIFIKÁTEM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

CERTIFIKÁTEM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna při ZŠ TGM Studénka plnila v tomto školním roce 2015/2016 kritéria pilotního projektu Státního zdravotnického ústavu Zdravá školní jídelna. Během několika měsíců jsme museli upravit pitný režim s omezením jednoduchých cukrů, plánovat jídelníček dle nutričního doporučení vzhledem ke spotřebnímu koši, správně a bezchybně vést spotřební koš, omezit používání ochucovadel a instantních dehydratovaných směsí, nepoužívat polotovary, veřejně zpřístupnit jídelníček, zařadit receptury s limitovaným množstvím soli, vyzdobit jídelnu tematicky k jídlu, komunikovat s rodiči a pedagogy a zařazovat sezonní potraviny. Z brněnského Státního zdravotnického ústavu jsme dostali přidělenou nutriční terapeutku, se kterou jsme se krok po kroku prokousávali jednotlivými úkoly.

V říjnu 2015 jsme připravili pro rodiče besedu o školním stravování. Přítomným bylo nejprve vysvětleno fungování školní jídelny, představili jsme projekt Zdravé školní jídelny a nakonec následovala ochutnávka zcela běžných jídel připravovaných školní jídelnou. Hlavní práce však spočívala v přípravě jídelníčku, který byl důkladně studován a připomínkován nutričním terapeutem vždy s měsíčním předstihem. Postupem času ubývaly připomínky k jídelníčku a jídelna si osvojila zásady správného sestavování jídelníčku Zdravé školní jídelny.

Na konci dubna byl celý projekt vyhodnocen a škola převzala Certifikát zdravé školní jídelny. Tohoto ocenění si velice vážíme a zároveň nás zavazuje k další usilovné práci ve školní jídelně a k napomáhání pozitivně ovlivňovat zdraví našich dětí.

Eliška Langrová
vedoucí ŠJ ZŠ TGM

Další článek:
Předchozí článek: