SLOVO MÍSTOSTAROSTY

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,

máme tady červen, první letní měsíc a zároveň poslední měsíc školního roku. Všichni žáci školou povinní se už těší na poslední zvonění, musí sice ještě zvládnout poslední zkoušení, přijmout pochvaly za vysvědčení a pak hurá na prázdniny. Samozřejmě také učitelé si potřebují odpočinout a nabrat síly do další práce. Proto nejen jim, ale i nám všem přeji, abychom si poslední dny letošního školního roku užili a o prázdninách maximálně zrelaxovali.

Někteří z nás budou trávit volný čas na svých zahradách a zde bych rád upozornil na „nešvar“, který toto bohužel doprovází. Myslím tím hlučné práce, např. bourání, řezání a hlavně sekání trávy v době víkendů a svátků. Město Studénka nechce jít časovým vymezováním těchto činností formou zákazu, ale spoléhá na nepsané zásady vzájemného a slušného soužití. Všichni jsme nějak časově vytíženi, ale důležité je najít si čas i na odpočinek a užít si společného volna v přírodě, doma nebo na zahradě třeba u pikniku nebo jen tak při relaxaci. Věřím, že se všichni budeme řídit tímto nepsaným pravidlem, nepočítaje nějaké krizové či kalamitní stavy.

Z minulého měsíce bych rád připomněl oslavy 700. výročí narození českého krále Karla IV., které proběhly 13.05.2016 v prostorách zahrady a zámku. Krásně připravenou akci, kterou nezhatil ani déšť, si užili žáci místních škol v dopoledním zábavném programu, kde plnili různé úkoly, které si pro spolužáky sami připravili. Odpoledne probíhal program pro veřejnost, který se nesl v dobové atmosféře a byl zakončen vystoupením muzikálového zpěváka Tomáše Trapla. Tímto chci poděkovat všem organizátorům za jejich skvělý nápad i za organizaci celé akce.

V prvních červnových dnech nás čeká tradiční oslava Mezinárodního dne dětí, která se uskuteční 04.06.2016 na Dělnické zahradě. Na děti i rodiče tu bude čekat den plný her a zábavy.

O týden později, tj. 11.06.2016, proběhnou tradiční oslavy Dne města Studénky, tentokrát v areálu bývalého koupaliště, kde pro Vás bude připraven bohatý program až do nočních hodin. Mimo jiné nám zahraje skupina TheTapTap. Celý program najdete na internetových stránkách SAK Studénka, příspěvkové organizace. Vstup na tuto akci bude volný.

Dne 16.06.2016 v 15:00 hodin se bude konat zasedání Zastupitelstva města Studénky, které bude mít na programu mimo jiné i schválení výkupu pozemků včetně tzv. štramberských mostů od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, abychom zachovali dostupnost do sousedních Albrechtiček a mohli tam v budoucnu vybudovat cyklotrasu.

Ještě jednou Vám přeji krásný a slunečný měsíc červen, plný spokojenosti a pohody.

Petr Odchodnický
Místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: