KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STUDÉNCE

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STUDÉNCE

Vážení spoluobčané,

každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život. Nejinak je tomu i ve Studénce. Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních služeb na daném území se zabývá i komunitní plánování. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb pro konkrétní skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.).

Město Studénka se zabývá komunitním plánováním již od roku 2007. Za tuto dobu byly zpracovány dva střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. První na léta 2009—2012, druhý na období 2013—2016.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky. Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklady pro další plánování a případnou realizaci sociálních služeb v našem městě a budou zahrnuty do 3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

 

Dotazník naleznete na webových stránkách města.

Děkujeme za Váš čas a ochotu přispět ke zkvalitnění života v našem městě.

 

Členové pracovních skupin komunitního plánování

 

S VÁMI PRO VÁS

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: