SLAVNOST SLABIKÁŘE NA ZŠ SJEDNOCENÍ

SLAVNOST SLABIKÁŘE NA ZŠ SJEDNOCENÍ

V poslední den měsíce května na naší škole proběhla již tradiční slavnostní událost pro prvňáčky, a sice „Slavnost Slabikáře”. Žáci z našich dvou tříd si pro své rodiče a příbuzné společně připravili hudebně-dramatický program. Děvčata a kluci z 1. A zazpívali písničky o všech měsících v roce, zejména červen se nesl ve veselém tónu, děti z logopedické třídy 1. B předvedly ve svém pojetí dramatické zpracování pohádky „O veliké řepě“, které se jim, stejně jako písničky kamarádů z vedlejší třídy, náramně povedlo. Poté si všechny děti společně se svými třídními učitelkami za doprovodu harmoniky zazpívaly a zatančily několik písniček. Na závěr tohoto programu si pak dohromady všichni zarecitovali krátkou tematicky zaměřenou básničku.

Po zaslouženém potlesku ze stran rodičů a příbuzných se děti odebraly do svých tříd, kde všem přítomným posluchačům předvedly své čtenářské dovednosti, na kterých usilovně pracovaly po celý školní rok. Všechny děti byly velmi šikovné a za jejich píli, snahu a vytrvalost v prvním roce školní docházky jim byly zaslouženou odměnou dárky v podobě malého symbolického klíčku a pamětního listu čtenáře, které byly předány z rukou třídní učitelky. Za SRPDŠ a celou školu pak od paní ředitelky obdržely svou první knížku.

Přejeme našim prvňáčkům, aby jim v dnešní mnohdy uspěchané době plné techniky a moderních vymožeností tento malý klíček odemkl pomyslnou bránu do malebného čtenářského světa a aby se jim kniha stala nejen oporou, útěchou a zdrojem informaci, ale také dobrým přítelem na celý život.

 

Mgr. Alena Horáková, Bc. Aneta Debefová

třídní učitelky prvních tříd

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: