SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

v krátkosti bych chtěl zrekapitulovat výsledek práce na úseku přípravy investičních akcí, které byly k přípravě zastupitelstvem a radou uloženy vedení města, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje města, odboru místního hospodářství a údržby majetku a dalším spolupracujícím. Výsledkem je zpracování a podání žádosti o dotační tituly u těchto akcí:

— novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovické —I. etapa o celkových rozpočtovaných nákladech 4.500.000 Kč a při možnosti čerpání dotačních prostředků ve výši až 85 %,

— posouzení vhodnosti energetických projektů řešených metodou EPC ve městě: náklady 200.000 Kč, dotace 90 % (městu již byla dotace ve výši 180.000 Kč přiznána),

— projektová dokumentace na cyklostezku na ulici Sjednocení: náklady 600.000 Kč, dotace 75 %,

— rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice ve Studénce-Butovicích (vnitřní prostory): náklady 1.200.000 Kč, dotace 50 % (dotace nebude poskytnuta),

— rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice ve Studénce-Butovicích (zateplení atd.): náklady 3.650.000 Kč, dotace 40 %,

— ZŠ Sjednocení —energetická opatření (zateplení, výměna oken, oprava střechy, včetně objektu kuchyně a jídelny): náklady 45.100.000 Kč, dotace 40 %,

— cyklostezka Studénka —Nová Horka: náklady 18.520.000 Kč, dotace 90 %,

— bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve městě: náklady 14.700.000 Kč, dotace 90 %.

 

K shora uvedenému je potřeba podotknout, že výše uváděné dotace je maximální a může být v konečném důsledku i nižší.

V případě neposkytnutí dotace na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice ve Studénce-Butovicích jde o celoplošné rozhodnutí poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo vnitra, s tím, že na stavební práce dotace poskytovat nebude, prostředky půjdou na pořízení techniky. Na zateplení stejné budovy je o dotaci požádáno z Operačního programu životní prostředí.

 

Další akce připravujeme k projednání a schválení v radě a zastupitelstvu města s termínem rozhodnutí o zahájení jejich přípravy na zasedáních konaných v září tohoto roku.

V závěru mi dovolte popřát všem školákům krásné prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou.

 

Lubomír Šobich

starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: