Z ČINNOSTI OSADNÍHO VÝBORU NOVÁ HORKA

Z ČINNOSTI OSADNÍHO VÝBORU NOVÁ HORKA

Osadní výbor Nová Horka, která je místní částí města Studénky, Vám hodlá pravidelně sdělovat události prostřednictvím této rubriky. Hned první sdělení má pro Novou Horku, a věříme, že nejen pro ni, velký význam. Nové Horce se nyní naskytla skvělá příležitost pro rozvoj turistického ruchu. Místní zámek, který letos opustila příspěvková organizace Nanovo, je sice stále v majetku Moravskoslezského kraje, ale má nového provozovatele. Občané Nové Horky se oprávněně obávali, že po opuštění zámku bude buď jen chátrat, nebo bude prodán do soukromých rukou. Varianta využití zámku, se kterou přišla seznámit osadní výbor zástupkyně nového provozovatele, ředitelka Moravskoslezského muzea v Novém Jičíně paní PhDr. Dvořáčková a její zástupce pan Polách, členy osadního výboru nadchla. Zámek bude využit jako muzeum a zároveň expozice s průvodcem. PhDr. Dvořáčková s nadšením hovořila o zámku a plánu jeho oprav. Zámek je díky fungování a údržbě příspěvkové organizace Nanovo v zachovalém stavu a do tří let by se zde měly konat prohlídky, kulturní a společenské akce. Zámek musí projít samozřejmě i dobovou úpravou, protože pro svůj účel, kdy zde působila příspěvková organizace starající se o mentálně postižené ženy, byl upraven a staré prvky byly překryty účelovým vybavením.

Nová Horka tím snad dostane novou šanci. Po posledních nezdarech, když nejdřív přišli místní lidé o práci uzavřením Statku Nová Horka, potom o obchod se základními potravinami, kdy lidé bez vlastních dopravních prostředků jsou odkázáni na autobusovou dopravu, spojující je s ostatním světem, se mohou dočkat i postupného rozvoje své osady. K tomu by mělo výrazně přispět také vybudování cyklostezky, spojující město Studénku s Novou Horkou, s jejíž výstavbou dle slov starosty Studénky pana Šobicha město počítá.

Členové osadního výboru Nová Horka se pravidelně scházejí se starostou města Studénky a Ing. Lvem z odboru místního hospodářství a údržby majetku, s cílem co nejlépe a nejrychleji řešit problémy v osadě Nová Horka.

V osadě působí aktivní fotbalový klub SK Statek Nová Horka, který je rovněž připraven pravidelně o své činnosti prostřednictvím zpravodaje města informovat.

 

Irena Vyorálková, předsedkyně

za osadní výbor Nová Horka

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: