KOMPOSTÉRY PRO TŘÍDĚNÍ BIO ODPADŮ

KOMPOSTÉRY PRO TŘÍDĚNÍ BIO ODPADŮ

Máte zájem o kompostér pro třídění bio odpadu?

Město Studénka připravuje projekt „Kompostéry pro třídění bio odpadů“. Pokud bude ohlas občanů pozitivní, může město Studénka na základě vyhlášené výzvy Operačního programu životního prostředí a Státního fondu životního prostředí požádat o dotaci na zakoupení kompostérů. Hlavním cílem projektu je zapůjčení plastových kompostérů do domácností za účelem snížení množství bio odpadu ukládaného na skládky.

Město Studénka se proto na Vás, občany, obrací s dotazníkem, který má za úkol zjistit zájem obyvatel o výše zmíněné kompostéry. Jedná se o zjištění předběžného zájmu —pokud by město dotaci nezískalo, projekt nebude realizován.

Žadatelem o dotaci i majitelem kompostérů bude po dobu 5 let město Studénka a s občany budou sepsány smlouvy o výpůjčce.

Informace a podmínky výpůjčky:
—Kompostér musí být umístěn na území města Studénky.
—Žadatel o kompostér musí mít trvalý pobyt nebo vlastnit
nemovitost ve městě.
—Kompostér bude občanům zapůjčen zdarma na 5 let a pak se stane jejich majetkem.
— Na jednu zahradu připadne 1 ks plastového kompostéru.
—Vzniklý kompost využijí občané přímo v místě vzniku k zahradním úpravám, úpravě zeleně a rekultivaci svých pozemků.
— Kompostér bude o objemu do 1 500 l.
Kompostér je zpravidla ve tvaru odpadové nádoby, bez dna, opatřený množstvím provzdušňovacích otvorů, s horním víkem a bočním otvorem s dvířky ke snadnému odběru hotového kompostu.

K ukládání do kompostérů jsou vhodné např.:
—Zahradní odpady —posekaná tráva, drny, opadané ovoce, hnůj, listí, třísky, piliny, nadrcené dřevní odpady
—Bio odpady z domácností —zbytky ovoce a zeleniny, kávová
6
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
sedlina, čajové sáčky, uvadlé květiny, dobře rozdrcené vaječné skořápky, papírové kapesníčky, popel ze dřeva, piliny od domácích mazlíčků apod.

Uvedené materiály je třeba míchat ve vhodném poměru.
V případě závazného zájmu o účast v projektu vyplňte prosím dotazník, který je možné stáhnout elektronicky na www.mesto-studenka.cz v sekci Aktuality nebo si jej také můžete vyzvednout
na Informačním centru na Městském úřadě Studénka v době úředních hodin. Vyplněný dotazník, který je důležitým podkladem pro žádost, odevzdejte prosím na podatelně Městského úřadu Studénka nejpozději do 20.09.2016 nebo elektronicky na adresu dulakova@mesto-studenka.cz.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetkuDalší článek:
Předchozí článek: