NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILO ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILO ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Loni občané odevzdali k recyklaci 452 televizí, 130 monitorů a 5 828,25 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel Studénky recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství byla snížena produkce skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 452 televizí, 130 monitorů a 5 828,25 kg drobných spotřebičů. Tím bylo uspořeno 230,83 MWh elektřiny, 11 740,51 litrů ropy, 996,19 m3 vody a 8,38 tun primárních surovin. Navíc byla snížena emise skleníkových plynů o 50,02 tun CO2 ekv. a produkce nebezpečných odpadů o 197,21 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetkuDalší článek:
Předchozí článek: