SKONČIL ŠKOLNÍ ROK PLNÝ ZMĚN

SKONČIL ŠKOLNÍ ROK PLNÝ ZMĚN

Je za námi další školní rok, tento však probíhal v duchu mnoha organizačních změn. Skutečnosti, jako jsou nové vedení školy, sloučení se ZŠ Slunečnice, změněná organizace a neznámý prostor spolupráce, však neovlivnily práci ani výsledky školy. Vše probíhalo s plným nasazením všech, vzdělávací aktivity byly různorodé, výsledky příkladné.

Nahlédněte alespoň krátce do červnových akcí školy:
Dopravní soutěž
Dne 1. června se slaví Mezinárodní den dětí, a tak jsme na 1. stupni zorganizovali soutěž s prvky dopravní výchovy. Děti byly rozděleny do skupinek a mohly vyrazit na trať, kde si musely poradit se zdravovědou, přenosem raněného, křížovkou nebo semaforem. Také je čekala jízda zručnosti na koloběžkách, kole či kolečkových bruslích. A protože se všem dařilo, čekala nakonec na každého osvěžující odměna.

Objevování v pevnosti poznání
Výlet čtvrťáků a třeťáků letos směřoval do interaktivního muzea v Olomouci. Jde o první centrum popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě, realizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Je rozděleno do čtyř stálých interaktivních expozic z oblasti přírodních a humanitních věd. My jsme měli možnost si prohlédnout devítimetrový model mozku, koryto řeky s hmyzem v nadživotní velikosti, podívat se na svět očima včely, zatopit město Olomouc stoletou vodou. V historické expozici jsme si vyzkoušeli uniformy vojáků z napoleonské doby.

Šikland
Na 7. a 8. června se 5. třída opravdu těšila, vždyť nás čekal školní výlet do westernového areálu Šikland! Po třech hodinách v autobuse jsme byli konečně na místě a stálo to za to. Ubytovat nás měli do chatek a stanů, ale nakonec nám dali k dispozici nový čtyřhvězdičkový hotel. I program byl zábavný, hodně jsme si užili na obří nafukovací trampolíně. Všichni také určitě dlouho nezapomeneme na „děsivou“ prohlídku strašidelného hradu Draxmoor, která nás čekala už na cestě domů.

Turnaj v minikopané
Konal se ve Fulneku a byl určen pro smíšené týmy různých typů škol. Naše fotbalové družstvo složené ze žáků speciální třídy a chlapců 2. stupně přivezlo po lítém boji krásné 2. místo.

Záklaďáček 2016
I v letošním červnu proběhl ve škole projekt pro žáky 5. ročníku ZÁKLAĎÁČEK. Šlo o 3 dny, během nichž prezentovalo svou práci 26 žáků. Témata letos byla opravdu různorodá, a tak jsme mohli slyšet informace třeba o Venuši, podmořském světě, koních a jezdectví, mohli jsme si osahat léčivé polodrahokamy nebo ochutnat brokolicovou roládu. Drtivá většina žáků zpracovala svou práci v programu Power Point, všichni si nachystali obrazovou přílohu a uváděli zdroje, z nichž čerpali. A proč vůbec tolik námahy? Žáci tímto projektem ukázali svou úroveň kompetence k učení a k řešení problémů, úroveň kompetence komunikativní i sociální a personální. Jsme rádi, že se naši páťáci vzorně připravovali a předvedli opravdu kvalitní výkony.

Hurá, koloběžky!
Radovali se naši malí předškoláci, kteří opět přišli k nám do školy na návštěvu. Společně se žáky třetí třídy jsme pro budoucí prvňáčky připravili dopravní dopoledne. Na zahradě naší školy třeťáci vytýčili zajímavou trasu. Mnohé disciplíny dostaly i svá pojmenování, např. Lávkový most přes řeku Odru, Zachraň
svého plyšáka, Správná trefa, Bezpečný slalom. Všechny děti překážkovou trasu zvládly, malé pády byly nahrazeny úsměvy, diplomem a drobnými sladkostmi. Druhá část, rovněž velice zajímavá, byla připravena v počítačové učebně na interaktivní tabuli.

Škola v přírodě, Autokemp Hovězí,
13. až 17. června 2016, 8. A
Po příjezdu vlakem do malebné vesničky Hovězí se žáci se ubytovali do chatek, ve kterých prožili 5 dnů báječného pobytu. Každý den je čekal pěkně nabitý program. Dopoledne se věnovali globální výchově, kdy zpracovávali projekty a prezentovali své názory k této problematice. Je až neuvěřitelné, co se dá za tak krátkou dobu stihnout. Vyjížďky na kolečkových bruslích po cyklostezce podél Bečvy na výborné obědy a večeře, topografie, turnaj v badmintonu, aktivitách, möllkách, koupání u splavu, střelba ze vzduchovky, turistika, hledání „kešky“. Byl to týden aktivního odpočinku se stoprocentně využitým časem a nikomu se nechtělo domů.

Zahradní karneval ve školní družině
Sluníčkové počasí nás vylákalo na školní zahradu. Dne 17. června 2016, v pátek odpoledne, děti odložily aktovky a čekaly nás společné zahradní radovánky. Děti ze všech oddělení družinky se po chvilce proměnily v pohádkové postavičky a veselé masky. Paní vychovatelky pomohly dokončit jejich proměnu malováním veselými barvičkami na tváře, děti z červeného oddělení nakreslily na balicí papír „koberec slávy“ a vše mohlo začít. Princezny, rytíři, námořníci, indiáni, zvířátka a víly skotačili v rytmu hudby, plnili malé úkoly a snažily se zaujmout porotu svou maskou i tanečními kreacemi. Na koberci slávy měl každý své malé vystoupení.

Beseda se strážníky městské policie
V pondělí 20. června nás ve škole navštívili dva strážnici Městské policie ve Studénce. Pro žáky 3. a 4. tříd si policisté připravili prezentaci o tom, jak se máme bezpečně chovat na silnici jako cyklisté nebo při jízdě na kolečkových bruslích. V druhé části besedy odpovídali policisté dětem na jejich zvídavé otázky. Poté následovala diskuse s žáky 1. a 2. třídy o tom, jak se bezpečně chovat při cestě do školy a ze školy, při pobytu na hřišti ve volném čase.

Záklaďák
Jak se již stalo na naší škole tradicí, rozloučili se deváťáci se základní školou Záklaďákem. V týdnu od 20. června si prošli zkoušením z angličtiny, češtiny a matematiky. V těchto předmětech složili takovou svoji malou maturitu: losovali si otázku, připravili se na „potítku“ a pak před vyučujícími předvedli své znalosti. V obhajobě z volitelného předmětu ukázali, jak zvládli kompetence, které si osvojili během studia. Mnozí žáci nás velmi překvapili, jak dokázali zpracovat téma, které si sami vybrali, připravili prezentace na počítači a někteří je doplnili o praktické ukázky. Věřím, že jim tento týden hodně přinesl. Získali zkušenosti s větším zkoušením a mohli předvést, jak umí zpracovat téma, které je zajímá.

Exkurze v Bartošovicích
Dne 23. června se pět tříd rozjelo ranním autobusem do bartošovické záchranné stanice, která pečuje o mnoho zraněných či opuštěných zvířat. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, mohly si prohlédnout především různé druhy dravců i sov, a dokonce spatřit i mládě čápa černého. Zpáteční cestu do Studénky si páťáci zpestřili procházkou přes Poodří.

Olympijský den
Dne 28. června proběhlo na 1. stupni dopolední sportovní klání. Děti mohly soutěžit ve čtyřech tradičních disciplínách —běh na 50 m, běh na 400 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky. Letos jsme přidali i jednu netradiční soutěž —hod šiškou do koše. Počasí nám přálo, a tak všichni sportovci podali nádherné výkony, za které ti nejlepší byli při vysvědčení odměněni barevnými diplomy.
Brno deváťáků
Dne 28. června: kapucíni, kasematy, otevřená zahrada a vodní hrátky, Jošt Lucemburský, Janáčkovo divadlo a vodní hrátky, Mahenovo divadlo, náměstí Svobody, Stará radnice a drak —co mají tyto pojmy společného? Předposlední den školy 9. A třídy na ZŠ Sjednocení! Byli v Brně, poté už jen vysvědčení a prázdniny jsou jejich!!!

Kolektiv pedagogů ZŠ SjednoceníDalší článek:
Předchozí článek: