SLOVO MÍSTOSTAROSTY

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,

jak všichni víme, skončily školní prázdniny a začal nový školní rok. Všem žákům a studentům přeji, aby to byl rok maximálně úspěšný, učitelům přeji „pevné nervy“. Pro nás ostatní začal barevný podzim.

Dovolte mi seznámit Vás v krátkosti s některými rozhodnutími a projekty, které jsou připraveny, popř. se připravují:
— rada města na svém zasedání na žádost ředitelů základních škol zvýšila tzv. normativ na žáka, což v reálu znamená zvýšené finanční prostředky na rozvoj a modernizaci tříd, školních pomůcek atd.,
— byla dokončena přestavba bytu školníka na učebny v budově základní školy na ulici Butovická a byla provedena sanace obvodového zdiva a opravy učeben v suterénu Základní školy T. G. Masaryka,
— připravuje se projektová dokumentace na vybudování multifunkčních sportovišť u základních škol T. G. Masaryka a Butovická,
— rada města odsouhlasila dodavatele projektové dokumentace na cyklotrasy a cyklostezky v lokalitě ulice Sjednocení —nádraží (podrobnější popis bude v následujícím čísle zpravodaje),
— připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení z dotačního titulu „Efekt“,
— očekává se rozhodnutí o přidělení dotací na cyklostezku Studénka —Nová Horka, na energetická opatření na objektu základní školy na ulici Sjednocení a na objektu hasičské zbrojnice na ulici Butovická, na rekonstrukce chodníků ve městě a na podporu regenerace zeleně v intravilánu města,
— dokončuje se první etapa protipovodňových opatření dobudováním suchého poldru v Butovicích,
— byla přidělena dotace na první etapu výstavby chodníkového tělesa na ulici Butovická v části od ulice Nad Kaplí po most přes bezejmenný potok včetně přechodu pro chodce u mateřské školy,
— pokračuje oprava střechy starého zámku,
— byla dokončena studie odklonu nákladní dopravy z města do areálů společností AK 1324, s. r. o., a MSV Metal Studénka, a. s., a podklady byly předány na Správu železniční dopravní cesty k projednání,
— byla zpracována část studie týkající se možnosti znovuzprovoznění koupaliště, objevila se ještě jedna varianta možného řešení, která se ještě dopracovává —o výsledku Vás budeme informovat na zasedání zastupitelstva města konaném 15.09.2016.

Přeji Vám všem ještě jednou krásný barevný podzim, abychom si ještě užili teplého sluníčka, a hlavně mnoho pohody.

Petr Odchodnický
místostarostaDalší článek:
Předchozí článek: