NÁBOROVÉ DOPOLEDNE

NÁBOROVÉ DOPOLEDNE

Na pátek 09.09.2016 připravil opět náš klub ve spolupráci s profesionálními trenéry mládeže Baníku Ostrava další ročník náborového dopoledne. To bylo určeno pro všechny děti 1. a 2. tříd základních škol a posledního ročníku mateřských škol ve Studénce. Této akce, která byla podpořena grantem z rozpočtu města, se zúčastnily děti všech mateřských škol a základní školy Sjednocení, Butovická i Slunečnice. Bohužel na základě rozhodnutí ředitele školy se této akce nemohli zúčastnit žáci ZŠ TGM.

Pro děti bylo na travnatém hřišti připraveno několik dovednostních pohybových disciplín, které odhalovaly pohybové nadání dětí. Někomu to šlo lépe, někomu hůř, ale i tak si to všechny děti užily a skvěle se pobavily. Na závěr obdrželo každé dítě drobnou odměnu a mohl následovat návrat zpět do škol.

Velké poděkování patří všem organizátorům z našeho klubu, kteří podali pomocnou ruku, a také musíme ocenit profesionální výkony trenérů mládeže Baníku Ostrava. Děkujeme také všem dětem i učitelkám a těšíme při obdobné akci zase příště.

Další článek:
Předchozí článek: