ČINNOST RAMSU V ROCE 2015

ČINNOST RAMSU V ROCE 2015

Sportovní oddíl Raketové a míčové sporty (ve zkratce RAMS) rekapituluje svoji činnost v roce 2015.   RAMS uspořádal v roce 2015 několik velmi úspěšných sportovních…
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Dne 14.01.2016 skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích, do ulic vyšlo 106 skupinek koledníků. Výtěžek sbírky bude použit…
Stránka 3 ze 3