SLOVO MÍSTOSTAROSTY

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvních dnech jarního období. Máme tady měsíc duben, který je známý svým aprílovým počasím, ale to určitě…
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 25.02.2016 a 09.03.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: —poskytnout veřejnou…
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE STUDÉNCE

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE STUDÉNCE

Dlouhodobým záměrem města Studénky je zvyšovat bezpečnost chodců, která bude posílena rekonstrukcí stávajících chodníků. Město chce pro tento účel využít finance z Integrovaného regionálního operačního programu,…
OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM

OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM

Vážení občané, dle informace Moravskoslezského kraje došlo v letošním roce k velkému nárůstu počtu případů otrav oxidem uhelnatým (kysličník uhelnatý, CO). Apelujeme tímto na Vás,…
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT B.E.S.T.T.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT B.E.S.T.T.

Dne 27.01.2016 proběhlo 2. zasedání Žákovského parlamentu B.E.S.T.T. Tentokrát jsme se sešli v prostorách ZŠ Sjednocení, a zahájili tak novou tradici, kdy se budeme scházet na…
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2016

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2016

Jarní prázdniny se blížily ke konci a naše třída 7. A společně s šesťáky a vybranými žáky z osmého ročníku se začala připravovat na týden do…
DISKOTÉKA S KRTEČKEM

DISKOTÉKA S KRTEČKEM

Prvňáčci ZŠ TGM se celý rok ve svých týdenních plánech setkávají s různými postavičkami z večerníčků. A přestože deváťáci už je nesledují, vzpomněli si i…
Stránka 1 ze 3