SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, bývá už dlouhodobou tradicí jak doma v rodině, tak v zaměstnání, v dobrovolných spolcích sportovních či kulturních a zájmových ohlédnout se na přelomu…
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 12.11.2015 a 26.11.2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: —navýšit veřejnou…
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2016

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2016

Komise Sbor pro občanské záležitosti města Studénky ve spolupráci s odborem vnitřních věcí městského úřadu pořádá v obřadní síni zámku již řadu let akci „Vítání…
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT B.E.S.T.T.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT B.E.S.T.T.

Dne 25.11.2015 se v prostorách MěÚ uskutečnilo 1. letošní zasedání Žákovského parlamentu B.E.S.T.T. SŠEP nás jakožto mluvčí nejprve přivítala a poté každá škola přítomnému místostarostovi…
MOŽNÁ PŘIJDE I…

MOŽNÁ PŘIJDE I…

Dne  4.12. 2015 proběhla v prostorách ZŠ TGM dlouho očekávaná akce „Možná přijde i …? “  Patroni, žáci 9. ročníku, si pro své malé kamarády…
Stránka 1 ze 3