PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA

PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA

V průběhu měsíce května proběhne ve městě plošná ochranná deratizace zaměřená na hubení potkanů. Celou akci bude zabezpečovat firma Jaroslava Surého z Nového Jičína. Bude…
SLOVO MÍSTOSTAROSTY

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvních dnech jarního období. Máme tady měsíc duben, který je známý svým aprílovým počasím, ale to určitě…
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 25.02.2016 a 09.03.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: —poskytnout veřejnou…
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE STUDÉNCE

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE STUDÉNCE

Dlouhodobým záměrem města Studénky je zvyšovat bezpečnost chodců, která bude posílena rekonstrukcí stávajících chodníků. Město chce pro tento účel využít finance z Integrovaného regionálního operačního programu,…
OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM

OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM

Vážení občané, dle informace Moravskoslezského kraje došlo v letošním roce k velkému nárůstu počtu případů otrav oxidem uhelnatým (kysličník uhelnatý, CO). Apelujeme tímto na Vás,…
SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,   období zimních měsíců znamená pro naši práci na městském úřadě v podstatě vždy období, ve kterém v maximální možné míře připravujeme podmínky pro…
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Na základě předchozích dobrých zkušeností, v rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti, bude Finanční úřad v Novém Jičíně zajišťovat výběr daňových přiznání k dani…
Stránka 3 ze 6